Kwaliteit, milieu en energie

Klanttevredenheid en een verantwoorde omgang met grondstoffen liggen ons nauw aan het hart.

 • ISO-9001-Kwaliteitsmanagement-Blickle

  Kwaliteitsbeheer

  Het vertrouwen van de klant is voor ons erg belangrijk. Dit vertrouwen hebben we bewerkstelligd door een hoge kwaliteit en betrouwbaarheid. Dankzij onze eigen productie en de bewuste keuze voor "Made in Germany" hebben we vanaf het begin de controle. Het is onze uitdaging om elke dag beter te worden. In die optiek beschouwen we fouten als mogelijkheden tot verbetering. Het is geen toeval dat Blickle al in 1994 als eerste Duitse fabrikant van wielen en zwenkwielen het DIN EN ISO 9001-certificaat werd toegekend. Ons kwaliteitsborgingssysteem heeft tot doel om onze hoge kwaliteitsnormen in alle afdelingen en processen te garanderen om op die manier onze klanten in hun eigen kwaliteitseisen optimaal te ondersteunen. Daarin spelen uitgebreide materiaal- en productcontroles een doorslaggevende rol. Hiervoor hebben onze ingenieurs de beschikking over talrijke, moderne testinstallaties, zoals een roterende testopstelling tot 5,5 t belasting, machines voor materiaaltests en klimaat- en verwarmingskamers. Moderne testmachines voeren tests uit op wielen en zwenkwielen volgens DIN EN 12527-12533, naast andere destructieve testmethodes. Controles van het eerste en laatste stuk van een serie en eigen controles van operators zijn evident.

 • ISO-14001-Milieumanagement-Blickle

  Milieumanagementsysteem

  Duurzaam handelen is een principiële verantwoordelijkheid voor Blickle. Om die reden hebben wij in april 2012 een milieumanagementsysteem volgens DIN EN ISO 14001:2009 in ons kwaliteitsborgingssysteem geïntegreerd. Hierin verplichten wij onszelf ertoe om onze processen en producten inzake hun milieucompatibiliteit permanent te verbeteren. De ontwikkeling van milieuvriendelijke producten, de verantwoorde omgang met grondstoffen in het productieproces, het gebruik van regeneratieve energie en de bewustmaking van alle medewerkers over een milieuverantwoord gedrag zijn de kerndoelen van ons milieumanagementsysteem.

 • ISO-5001-Energiemanagement-Blickle

  Energiemanagementsysteem

  In 2014 heeft Blickle een energiemanagementsysteem volgens DIN EN ISO 50001 ingevoerd. Het doel van dat systeem is om het energieverbruik in alle geledingen van ons bedrijf te minimaliseren. Het energiemanagementsysteem helpt ons in ons streven om het milieu nog minder te belasten, bijvoorbeeld door het verlagen van de CO2-uitstoot. Tegelijkertijd moeten alle medewerkers ervan bewust worden gemaakt dat een verantwoorde omgang met energie en grondstoffen onontbeerlijk is.