Digitale facturatie

Een groot deel van onze klanten krijgt zijn factuur digitaal via een E-mail. Wilt u ook deze mogelijkheid benutten vanwege de voordelen:

• Eenvoudige verwerking van de facturen
• Verminderde werkzaamheden van de postafhandeling
• Gericht aan de juiste afdeling / persoon binnen uw bedrijf
• Plaats besparende archivering van uw facturen

Tot slot en zeker niet op de laatste plaats willen wij graag onnodig papierverbruik terugdringen om hiermee het milieu te ontlasten.

Om gebruik te maken van elektronische facturering, vult u het onderstaande formulier in en stuurt u het terug per e-mail (administratie@blickle.nl):