Blickle productinformatie

in overeenstemming met de wet op de productaansprakelijkheid

In overeenstemming met de in de Duitse wet op de productaansprakelijkheid gedefinieerde aansprakelijkheid van de fabrikant voor zijn producten (§ 4 van de wet op de productaansprakelijkheid) en met de Duitse wet inzake de veiligheid van apparaten en producten (§ 4 par. 2 EU-richtlijn 2001/95/EG) moet alle in deze catalogus en op de website opgenomen informatie over Blickle producten strikt worden nageleefd. Niet-naleving ontslaat de fabrikant van zijn aansprakelijkheidsverplichting.