Blickle voorwaarden voor gebruik

van de gratis CAD-downloadservice

Wij werken nauw en vol vertrouwen samen met onze zakelijke partners.

Blickle Räder+Rollen GmbH & Co. KG (hierna ‘Blickle’) stelt zijn CAD-gegevens online ter beschikking voor zijn partners (klanten), zodat die gegevens in de ontwikkeling van lopende klantprojecten kunnen worden geïntegreerd. Blickle biedt deze online service vrijwillig aan. Blickle bepaalt de omvang en het type van de download-gegevens. Op dezelfde manier behoudt Blickle zich het recht voor om deze service zonder voorafgaande opgave van redenen volledig of gedeeltelijk te stoppen.

De CAD voorwaarden voor gebruik worden aangevuld door de gegevensbeschermingsverklaring.