Blickle productinformatie

in overeenstemming met de wet op de productaansprakelijkheid

Bij het beoordelen van de aansprakelijkheid en de verplichtingen van de fabrikant voor zijn producten, in het bijzonder in overeenstemming met § 4 Productaansprakelijkheidswet en § 3 (2) Wet op de productveiligheid, moeten alle informatie en opmerkingen die beschikbaar zijn in onze actuele catalogus en op onze website www.blickle.com over Blickle Producten in acht worden genomen. Niet-naleving ontslaat de fabrikant van zijn aansprakelijkheid.

1.0 Productinformatie en specifieke toepassing

Wielen in de zin van deze definitie zijn componenten die over het algemeen uitwisselbaar zijn en zijn bevestigd aan apparaten, meubels en transportsystemen die voor dit doel of aanverwante producten worden gemaakt om deze te laten rijden. Deze productinformatie is van toepassing op wielen en in het bijzonder op passieve zwenkwielen, voor niet-machinaal bewegende voertuigen en apparaten, hierna objecten genoemd, die meestal niet sneller worden bewogen dan loopsnelheid (4 km/h) en niet in continu gebruik zijn. Wielen in de betekenis van deze productinformatie kunnen worden ingedeeld voor de volgende toepassingen:

 • Woonomgeving:
  • bijv. zitmeubels, woonmeubels
 • Dienstverlenings:
  • alg. dienstverlening, bijv. boodschappenwagens, kantoormeubels
 • Ziekenhuisomgeving
  • bijv. ziekenhuisbedden
 • Industriële toepassing:
  • bijv. transportsystemen voor matige tot zware draagvermogens

De professionele montage behoort tot het vakkundige gebruik:

a) Het product moet op alle daartoe voorziene punten vast met het voorwerp verbonden worden.

b) Het voorwerp moet op deze plaatsen voldoende stabiliteit hebben.

c) De functie van het product mag door de montage niet belemmerd of veranderd worden.

d) Zwenkwielen moeten zodanig gemonteerd worden dat hun zwenkassen loodrecht zijn.

e) Bokwielen moeten zo worden gemonteerd dat hun wielassen zijn uitgelijnd.

f) Op een voorwerp mogen slechts wielen van dezelfde bouwhoogte gebruikt worden. Als ook bokwielen worden gemonteerd, mogen alleen de door de fabrikant aanbevolen wielen worden gemonteerd.

g) Wielen van thermoplastisch polyurethaan (TPE) bevatten olie en kunnen contactverkleuring veroorzaken op gevoelige oppervlakken.

Voor natte ruimtes, in het geval van directe verwering, in de buurt van de zee of voor gebruik in agressieve, corrosieve omgevingen, moeten producten in een speciaal ontwerp worden gespecificeerd.

Tenzij in onze actuele catalogus of op onze website www.blickle.com voor standaardproducten een ander temperatuurbereik is aangegeven, zijn deze geschikt voor gebruik in een temperatuurbereik tussen 5 °C en 30 °C. Voor gebruik buiten deze waarden moeten de producten in een speciale uitvoering worden gespecificeerd. Onder deze omstandigheden mogen standaardproducten onder nominale belasting niet worden gebruikt.

Wiel, behuizing, vergrendeling en as-accessoires vormen een functionele eenheid. Aansprakelijkheid bestaat alleen voor originele producten.

Bij het selecteren van de wielen moeten alle mogelijke belastingen bekend zijn. Anders moeten ze worden geschat met voldoende veiligheidsmarge (zie wielenraadgever ).

2.0 Verkeerd gebruik

Er is bijvoorbeeld sprake van verkeerd gebruik – d.w.z. het onjuiste gebruik van wielen voor niet-gespecificeerde producten – wanneer

a) de wielen worden gebruikt met een hoger draagvermogen dan het maximale draagvermogen dat in de catalogus of op onze website vermeld staat.

b) de toepassing gebeurt op een niet-geschikte, oneffen vloer.

c) er te hoge of te lage omgevingstemperaturen zijn.

d) een apparaat met het wiel op de rem met geweld wordt verplaatst of de wielrem als rijrem wordt gebruikt.

e) bijzonder agressieve stoffen kunnen inwerken.

f) ongepast hoge stoot- en valbelastingen worden toegepast.

g) vreemde voorwerpen in de oppersbanden kunnen binnendringen.

h) de wielen met een te grote snelheid worden gebruikt.

i) veranderingen worden toegepast die niet zijn begesproken met de fabrikant

j) mechanische beschadigingen ontstaan door de inwerking van vreemde voorwerpen of botsingen.

k) te hoge zijwaartse krachten worden uitgeoefend.

De vergrendeling van onze wielseries met rem is niet bedoeld als het vastzetten van het transport en lading in vrachtwagens, auto's of soortgelijke transportmiddelen. Het niet opvolgen van deze instructie kan leiden tot schade aan de vastzetfunctie.

3.0 Productprestatie

Wanneer de productprestaties niet in onze webshop of in onze catalogi, brochures, prestatiebeschrijvingen enz. concreet worden beschreven, moeten de vereisten aan onze wielen en rollen of hun onderdelen met ons worden afgestemd. Indicatief zijn hierbij de toepasselijke DIN-, ISO- en EN-normen. Klantspecifieke ontwerpen kunnen afwijken van de eisen die in de betreffende normen zijn vastgelegd.

De rembelasting van wielen met rem- en vastzetsystemen is zo ontworpen dat, in tegenstelling tot de standaard wielen en behuizingen, er een optimale verhouding is van een hoge rembelasting en tegelijkertijd een lage bedieningskracht.

4.0 Productgarantie

Aanbevolen jaarlijkse garantie/inspectie:

 1. 1. Bij producten met smeernippel moet 1x per jaar worden na-gesmeerd, totdat wat vet uit de lagers komt. Wij bevelen een all-round-smeervet aan op basis van calciumcomplexzeep (zoals Renolit CX-EP 2) met een gebruikstemperatuur van -30 °C tot +140 °C. Bij afwijkende toepassingsvoorwaarden raden wij een alternatief smeermiddel aan.
 2. Schroefverbindingen op stabiliteit controleren.
 3. Functiecontrole van wiel, draaikrans, wielrem, richtingvastzetter, remmen en overige elementen.
 4. Controle van wiellagerspeling en draaikransspeling, in het ideale geval conform DIN EN 12530 tot 12533. (ISO 22881 tot ISO 22884)
 5. Controle van de luchtdruk in luchtbanden volgens de gegevens in onze catalogus of op onze website.
 6. Controle van slijtage en wrijving bij massief rubber banden en loopvlakken. Richtwaarde: max. wrijving < halve voeringsdikte.

Bij sterk van de standaard afwijkende toepassingsomstandigheden raden wij aan de bovenstaande maatregelen regelmatiger uit te voeren.

Gebruik uitsluitend de reinigingsmiddelen die geen corrosie bevorderende en beschadigende bestanddelen bevatten.

Wielen of hun onderdelen moeten vervangen worden zodra functiedefecten optreden.

5.0 Productconformiteit

Actuele informatie over de richtlijnen en normen betreffende productveiligheidsvereisten en technische markttoegangsvereisten (bijv. ATEX, REACh, RoHS, PAK/GS) vindt u onder www.blickle.com.

6.0 Informatie- en instructieverplichtingen

Om de informatie- en instructieverplichtingen na te komen, evenals de onderhoudswerkzaamheden conform de productnalevingswet, staat het volgende ter beschikking:

 • Voor de handel:
  catalogi en onze website met product- en gebruikersinformatie
 • Voor de verwerker:
  catalogi en onze website met product- en gebruikersinformatie
 • Voor de gebruiker:
  product- en gebruikersinformatie

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.blickle.com.

Voor het veiligstellen van de functie van wielen

 • is de handel verplicht deze productinformatie (punt 1.0 - 5.0) en de gebruikersinformatie te respecteren en indien nodig de vereisten van de fabrikant te overhandigen aan de verwerker.
 • moeten de verwerkers zich houden aan deze productinformatie (punten 1.0 - 5.0) en de gebruikersinformatie indien nodig bij de fabrikant opvragen en door te geven aan de gebruiker.

Afbeeldingen, tekeningen, maten enz. zijn aan veranderingen onderworpen en zijn daarom niet-bindend. Wij behouden ons het recht voor om in het belang van de technische vooruitgang ontwerpwijzigingen door te voeren.