Perfecte combinatie van een voor de klant op maat gemaakte oplossing en aantrekkelijke prijs

Zwenkwiel met rem LE-TPA 127G-FK-FIRA-931223

De klant

… is een Amerikaanse marktleider en producent van wagens voor de opslag en het transport van goederen in de detailhandel. Onder de klanten bevinden zich wereldwijd bekende detailhandelsketens, zoals bijvoorbeeld Walgreens Boots Alliance, Dollar General, CVS en andere befaamde bedrijven.

De uitdaging

De Amerikaanse wagenfabrikant produceert ieder jaar zeer grote hoeveelheden rolcontainers voor de opslag en het transport van detailhandelswaren. Het grootste deel van de zwenkwielen werd tot nog toe via directe invoer uit China gehaald, die door een Amerikaanse concurrent werden geleverd. Om de opslagwagens op vrachtwagen met een minimum aan ruimte en veilig te transporteren, moet behalve de beperkte bouwhoogte van de zwenkwielen een betrouwbare stilstand door een rem gegarandeerd zijn. Bij de tot nog toe gebruikte zwenkwielen met wiel- en draaikransremmen trad vaak het probleem op dat door schokken tijdens het transport de vastgezette draaikrans schade opliep. Een verdere wens van optimalisatie vormde de verbetering van de bedieningsvriendelijkheid van de remmen: Op basis van de compacte constructie van de wagen en de bewuste lage bouwhoogte van de zwenkwielen was er nauwelijks speling tussen de hendel van de rem en de bodem van de wagen.

Onze oplossing

Zwenkwiel met rem LE-TPA 127G-FK-FIRA-931223

Om in deze prijsgevoelige markt een economisch aantrekkelijk en toch technisch geschikt zwenkwiel aan te bieden, richt de oplossing van Blickle zich op het gebruik van zo veel mogelijk standaardcomponenten, rekening houdend met het volledig automatische productie- en montageproces. Om beschadigingen van de draaikrans tijdens het vrachtwagentransport te voorkomen werd, in tegenstelling tot het oorspronkelijke product van de concurrent, een rem zonder draaikransvastzetinrichting toegepast.
Er waren hierbij verschillende oplossingen, die aan de klant werden voorgesteld en met hem werden besproken. De uiteindelijk gerealiseerde oplossing is gebaseerd op de standaard-zwenkbehuizing met nalooprem (FI). Het hierbij passende pedaal werd zodanig aangepast dat het pedaal van de rem ingekort is. Het vastzetten en ontgrendelen van de rem is op die manier mogelijk zonder dat de bodem van de wagen wordt aangeraakt.


Het resultaat

Met de rem ‘FIRA’ van Blickle konden uitval en transportschade drastisch worden verminderd ten opzichte van het wiel van de concurrent. Door het gebruik van standaardcomponenten rekening houdend met een geautomatiseerd productieproces krijgt de klant een economisch aantrekkelijke, speciale oplossing op maat, die op korte termijn in zeer grote hoeveelheden kan worden geleverd.

Technische informatie en voordelen van het product LE-TPA 127G-FK-FIRA-931223 

  • rem (zonder draaikransvastzetting) beperkt transportschade
  • Aangepaste pedaal van de behuizing realiseert meer vrije ruimte tussen de bodem van de wagen en de rem
  • Individuele speciale oplossing voor de klant, gebaseerd op standaardcomponenten en volledige benutting van de Blickle-automatisering in de productie en de montage
  • Optioneel kunnen op basis van het Blickle modulaire systeem verschillende wielen worden toegepast. (bijvoorbeeld TPA, PP, POEV)
  • Snelle beschikbaarheid van grote hoeveelheden