Infobox Blickle wielserie

Loopvlakhardheid. Vloerbesparing / rijcomfort. Start-, rol- en zwenkweerstand. Slijtvastheid. 

Om uw productselectie te vergemakkelijken, wordt voor elke wielserie een Blickle Infobox vermeld. De infobox biedt een overzicht van de loopvlakhardheid van een wiel, de vloerbesparing / rijcomfort, rolweerstand en slijtvastheid.

Hoewel de categorie loopvlakhardheid de classificatie van zeer zacht tot zeer hard loopvlakmateriaal mogelijk maakt, laten de andere categorieën een beoordeling van voldoende tot uitstekend toe.

Loopvlakhardheid
Tweede kader groen
65 Shore A
Vloerbesparing / rijcomfort
Schaal vijf groene stippen
uitmuntend
Rolweerstand
Schaal vier groene stippen
zeer goed
Slijtvastheid
Schaal drie groene stippen
goed


Loopvlakhardheid

Op de productpagina's wordt de hardheid van het loopvlak grafisch weergegeven in de Infobox en aangevuld met de hardheid van het loopvlak. Hoe verder naar rechts de markering is, des te harder is het loopvlak. De indicatie van de hardheid gebeurt voor

 

Er zijn geen lineaire correlaties tussen de verschillende hardheidstestmethoden. De in de grafiek weergegeven waarden dienen als referentiewaarden en zijn empirisch weergegeven.

Hardheidsbereik
Materiaal Loopvlakhardheid
Luchtband / zacht rubber
Eerste kader groen
50-60 Shore A
Elastisch massief rubber
Tweede kader groen
65 Shore A
Superelastisch massief rubber
Tweede kader groen
70 Shore A
Standaard massief rubber
Derde kader groen
80 Shore A
Thermoplastisch polyurethaan (TPU), zacht
Derde kader groen
80 Shore A
Thermoplastisch rubberelastomeer (TPE)
Derde kader groen
85 Shore A
Polyurethaan 75 Shore A
Derde kader groen
75 Shore A
Polyurethaan 92 Shore A
Vierde kader groen
92 Shore A
Thermoplastisch polyurethaan (TPU), hard
Vierde kader groen
92–98 Shore A
Polypropyleen
Vijfde kader groen
60 Shore D
Polyamide
Vijfde kader groen
70 Shore D
Gietpolyamide
Vijfde kader groen
80 Shore D
Gietijzer / staal
Vijfde kader groen
180–230 HB

Vloerbesparing / rijcomfort

Hoe meer punten er worden behaald in deze categorie, hoe stiller en vloerbesparender het wiel is.

Vloerbesparing
Een hard loopvlak belast de vloer meer dan een zacht loopvlak. Een loopvlak met 5 punten in de beoordeling van vloerbesparing / rijcomfort is dus extreem vloer besparend.

Kenmerkend voor de vloerbesparing is de gemiddelde oppervlaktedruk. Voor de verschillende loopvlakmaterialen kan de informatie rechts worden gebruikt als referentiewaarden.

Rijcomfort
In essentie geldt: Hoe groter het wiel en hoe zachter en dikker het loopvlak, des te stiller een voertuig kan rijden. Dit betekent dat een zacht loopvlak minder geluid, en een hard loopvlak meer geluid maakt. Een hoge score in de categorie vloerbesparing / rijcomfort houdt daarom ook verband met een lage trilling en geluidsemissie tijdens het transport van een goed.

Bij lage belasting en zachte ondergrond (tapijt) is het gebruik van harde wielen met een laag geluidsniveau en een hoog rijcomfort mogelijk.

Overdracht van de gemiddelde oppervlaktedruk
De gemiddelde contactdruk vloeit voort uit de radiale kracht [N] gedeeld door het wielcontactoppervlak [mm²].

Materiaal Vloerbesparing / rijcomfort Middelste contactdruk
Luchtband / zacht rubber
Schaal vijf groene stippen
0,8 N/mm²
Elastisch massief rubber
Schaal vier groene stippen
1,8 N/mm²
Superelastisch massief rubber
Schaal vier groene stippen
1,5 N/mm²
Standaard massief rubber
Schaal vier groene stippen
3,5 N/mm²
Thermoplastisch polyurethaan (TPU), zacht
Schaal vier groene stippen
4,0 N/mm²
Thermoplastisch rubberelastomeer (TPE)
Schaal drie groene stippen
4,5 N/mm²
Polyurethaan 75 Shore A
Schaal vier groene stippen
3,5 N/mm²
Polyurethaan 92 Shore A
Schaal drie groene stippen
8,0 N/mm²
Thermoplastisch polyurethaan (TPU), hard
Schaal drie groene stippen
11,0 N/mm²
Polypropyleen / polyamide
Schaal twee groene stippen
40,0 N/mm²
Gietpolyamide
Schaal twee groene stippen
60,0 N/mm²
Gietijzer / staal
Schaal een groene stip
>350 N/mm²

Start-, rol- en zwenkweerstand

De aanloopweerstand is de kracht die toegepast moet worden om het wiel uit de rusttoestand in de bewegingstoestand te brengen. De kracht die toegepast moet worden om een wiel in gelijkvormige beweging te houden, wordt als rolweerstand aangeduid. De start- en rolweerstand ondervindt invloed van de volgende factoren:

 • wieldiameter
 • loopvlakgeometrie
 • hardheid loopvlak
 • elasticiteit van het loopvlak
 • wiellagering
 • ondergrond

 

De rolweerstand ontstaat door een permanent in- en uitveren van het loopvlak tijdens het rollen (hysterese).

De meting van de rolweerstand gebeurt met de hulp van een testbank. De gemeten waarden worden bepaald onder ideale omstandigheden:

 • vlak, glad, vuil- en obstakelvrij stalen oppervlak
 • snelheid: 4 km/u
 • temperatuur: +20 °C
 • belasting: ⅔ van max. draagvermogen

 

Onder deze gestandaardiseerde omstandigheden is de rolweerstand van de verschillende wielseries vergelijkbaar.

Materiaal Rolweerstand
Luchtband / zacht rubber
Schaal drie groene stippen
goed
Elastisch massief rubber
Schaal vier groene stippen
zeer goed
Superelastisch massief rubber
Schaal drie groene stippen
goed
Standaard massief rubber
Schaal twee groene stippen
ruim voldoende
Thermoplastisch polyurethaan (TPU), zacht
Schaal vier groene stippen
zeer goed
Thermoplastisch rubberelastomeer (TPE)
Schaal vier groene stippen
zeer goed
Polyurethaan 75 Shore A (Softhane®)
Schaal vier groene stippen
zeer goed
Polyurethaan 75 Shore A (Besthane® Soft)
Schaal vijf groene stippen
uitmuntend
Polyurethaan 92 Shore A (Extrathane®)
Schaal vier groene stippen
zeer goed
Polyurethaan 92 Shore A (Besthane®)
Schaal vijf groene stippen
uitmuntend
Thermoplastisch polyurethaan (TPU), hard
Schaal vier groene stippen
zeer goed
Polypropyleen / polyamide
Schaal vijf groene stippen
uitmuntend
Gietpolyamide
Schaal vijf groene stippen
uitmuntend
Gietijzer / staal
Schaal vijf groene stippen
uitmuntend

Afwijkende bedrijfsomstandigheden (ondergrondconditie, temperatuur, snelheid etc.) moeten in acht worden genomen bij het ontwerpen van de trolleys en kunnen de rolweerstandswaarden aanzienlijk beïnvloeden.

Als zwenkweerstand wordt de weerstand aangeduid die nodig is om zwenkwielen in de rijrichting te brengen.

De zwenkweerstand ondervindt invloed van de volgende componenten:

 1. Contactvlak van het wiel: Bij het zwenken van de zwenkwielen wordt het contactvlak van het wiel om zijn middelpunt gedraaid. Daarbij ontstaat wrijving. De weerstand hangt af van de materiaalcombinatie van de wielbekleding / ondergrond en ook van de grootte van het contactvlak.
 2. Weerstand van de draaikrans: De constructie en de kwaliteit van de draaikrans hebben invloed op de zwenkweerstand.
 3. Uitlading van het zwenkwiel: De grootte van de hefboom van het midden van de draaikrans tot het midden van de voetafdruk beïnvloedt de zwenkweerstand van het zwenkwiel.
 4.  

Slijtvastheid

Hoe groter de behaalde score in deze categorie, hoe groter is de slijtvastheid van het wiel.

De slijtvastheid houdt onder andere rekening met de slijtvastheid van elastomeren of thermoplastische elastomeren volgens ISO 4649. Voor de andere loopvlakmaterialen werd de slijtvastheid bepaald volgens ISO 4649.

De indeling van de verschillende loopvlakmaterialen op basis van hun slijtvastheid wordt weergegeven in het diagram aan de rechterkant.

Materiaal Slijtvastheid
Luchtband / zacht rubber
Schaal twee groene stippen
ruim voldoende
Elastisch massief rubber
Schaal drie groene stippen
goed
Superelastisch massief rubber
Schaal drie groene stippen
goed
Standaard massief rubber
Schaal een groene stip
voldoende
Thermoplastisch polyurethaan (TPU), zacht
Schaal drie groene stippen
goed
Thermoplastisch rubberelastomeer (TPE)
Schaal twee groene stippen
ruim voldoende
Polyurethaan 75 Shore A
Schaal vier groene stippen
zeer goed
Polyurethaan 92 Shore A
Schaal vijf groene stippen
uitmuntend
Thermoplastisch polyurethaan (TPU), hard
Schaal vier groene stippen
zeer goed
Polypropyleen
Schaal twee groene stippen
ruim voldoende
Polyamide
Schaal drie groene stippen
goed
Gietpolyamide
Schaal vier groene stippen
zeer goed
Gietijzer / staal
Schaal vijf groene stippen
uitmuntend