Omgevingsinvloeden

Corrosiebestendigheid. Temperatuurbestendigheid. Elektrische geleidbaarheid. Chemische bestendigheid.

Corrosiebestendigheid

Temperatuurbestendigheid Thermometer

Elektrische geleidbaarheid Icon-Ratgeber-ELS_AS

Chemische bestendigheid

Oppervlakken van wielcomponenten hebben verschillende corrosieweerstanden afhankelijk van de oppervlaktecoating.

De zoutsproeitest volgens DIN EN ISO 9227 is een van de meest gebruikelijke testmethoden voor het evalueren van de corrosiebescherming van verschillende stoffen. De delen worden gecorrodeerd door een gesproeide zoutoplossing en daarbij wordt de tijd (in uren) bepaald totdat de vorming van witte en rode roest ontstaat.

Oppervlakte-
bescherming

 

Witte roest

 

Rode roest

verzinkt, blauw


~48 h


~96 h

verzinkt, geel


~144 h


~240 h

zink-nikkel


 

~720 h

poedercoating


 

~192 h


Verzinkte oppervlakken bieden het voordeel dat, ondanks geringe beschadigingen van de corrosiebescherming, de galvanisatie blijft bestaan. De gegalvaniseerde delen worden onderworpen aan een extra chemische behandeling, passivering genaamd. Hier wordt onderscheid gemaakt tussen blauwe en gele passivering, waarbij de gele passivering een nog grotere bescherming tegen corrosie biedt dan de blauwe passivering. Voordelen van een zink-nikkel coating, die bovendien kan worden gepassiveerd en afgedicht, zijn de hoge temperatuurbestendigheid en de afremming van de vorming van witte roest. Bij elektrostatische poedercoating wordt het voor het bekleden gebruikte poeder op de component gesproeid en vervolgens gebakken.
roestvast
Roestvrij edelstalen staan bekend om een goed corrosiegedrag. Vaakst gebruikte materiaal (1.4301 / AISI 304) is een hooggelegeerde chroom-nikkelstaal. Kogellager in roestvaste uitvoering bestaan uit de kwaliteit 1.4034 / AISI 420.

 

De functionaliteit van een wiel hangt ook af van het temperatuureffect. De relevante temperatuur voor het loopvlak is het gevolg van de interactie van de omgevingstemperatuur en de hitte veroorzaakt door het buigen. Door het materiaal, de vorm en de belasting van het loopvlak, evenals de koers, lengte en aard van de afgelegde afstand, wordt de omvang van de buiging bepaald.

Bij diepe temperaturen neemt de wielwrijving wat toe. Zo verkleint b.v. het draagvermogen en de stabiliteit van kunststoffen onder invloed van koude of hitte. Draagvermogen en levensduur van loopvlakken nemen aanzienlijk af bij hogere temperaturen. Bovendien verhoogt bij hoge statische belasting en hoge temperatuur het risico van afvlakking. Daarom zijn speciale loopvlak- en wielmaterialen ontwikkeld die zelfs bij hogere temperaturen kunnen worden gebruikt (zie hittebestendige wielen). In veel elastomere wielbedekkingen, vooral in rubber en vele polyurethaanelastomeren, nemen de stijfheid en hardheid aanzienlijk toe bij lage temperaturen. De elastische veereigenschappen zijn beperkt. Als speciale versie zijn echter polyurethaanelastomeren beschikbaar die elastisch en flexibel blijven, zelfs bij temperaturen tot -30 °C.

 

De elektrische geleiding van wielen dient als bescherming tegen elektrostatische ontlading ontlading, die door transportsystemen of het transportproduct gegenereerd kan worden.

Een wiel wordt beschouwd als elektrisch geleidend als diens ohmse weerstand niet meer bedraagt dan 104 Ω (toevoeging artikelnummer: -EL of -ELS). Een wiel wordt als antistatisch beschouwd als diens ohmse weerstand tussen 105 en 107 Ω ligt (toevoeging artikelnummer: -AS).

Om de geleidbaarheid van geverfde onderdelen zoals velgen of wielkernen te waarborgen, kunnen ze op de bevestigingspunten (overgang naar het transportsysteem) ontdaan zijn van de kleur. De effectiviteit van de geleidbaarheid tijdens bedrijf kan worden beïnvloed door verontreiniging van het loopvlak of andere omgevingsinvloeden en moet daarom regelmatig worden gecontroleerd door de gebruiker.

 

Er moet vooral rekening worden gehouden met de chemische bestendigheid van een wie, als er direct contact is met agressieve stoffen.
In onderstaande tabel staan richtlijnen voor de chemische weerstand van sommige materialen tegen chemische stoffen.
Opgemerkt moet worden dat de chemische weerstand niet alleen afhankelijk is van de aard van de agressieve stof, maar ook van hun concentratie, de contacttijd en andere omgevingscondities zoals temperatuur enlucht vochtigheid.

Mengsels van chemicaliën kunnen volledig andere effecten hebben dan die welke in de tabel worden beschreven. Een wettelijke verplichting is uitgesloten. Bij twijfel, vragen of onduidelijkheden, raden wij aan dat u met ons overlegt.

 

Chemische bestendigheid

Concentratie
in %
Rubber TPE Polyamide Polypropyleen (PP Copo) Polyurethaan (Ester) TPU / Extrathane / Softhane / Vulkollan Polyurethaan (Ether) Besthane / Besthane Soft Roestvast staal (V2A, 1.4301, AISI 304)
Aardolie x x + + + + +
Acetaldehyde 40 0 + 0 + 0 + 0(L)
Aceton + 0 + + 0 x +
Acrylzuur >30 °C (vinylcarbonzuur) - + x + x x -
Afvalwater - + + + 0 0 -
Alkylalcohol + + 0 + 0 0 +
Alkylbenzeen x 0 + 0 - - +
Aluminiumacetaat, oplossing
+ + + + x 0 +
Amine, alifatisch 0 0 + + x x +
Aminobenzol (aniline) x 0 0 + x x +
Ammoniak, oplossing 20 + + + + x x +
Ammoniumcarbonaat, oplossing + + - + x x +
Ammoniumchloride (Salmiak) + + - + x x 0(L)
Ammoniumhydroxide, oplossing 10 - + - + x x +
Ammoniumnitraat, oplossing 0 + + + 0 + +
Ammoniumsulfaat, oplossing 0 + + + + + +
Ammoniumzouten - - - + - - -
Amylacetaat, oplossing 0 + + 0 x x +
Appelzuur 0 + + + x 0 +
Azijnzuur (ethaanzuur) 30 x 0 x x x x +
Benzeen x x + x x x +
Benzine, petroleumether x x + 0 + + +
Bier + + + + + + +
Bitumen x 0 + + + + +
Bleekloog (natriumhypochloriet) 10 x + x 0 x 0 0(L)
Boorzuur, oplossing 10 + + 0 + 0 + +
Borax (natriumtetraboraat)
+ + + + + + +
Boter x + + + + + +
Broom
x 0 x x x x x
Calciumzout, oplossing + + x + 0 0 +
Carbolineum x - + + x x -
Chloor, chloorwater x 0 x x x x x
Chroomzuur, oplossing 10 x 0 0 + x 0 +
Citroenzuur, oplossing 10 + + + + + + +
Cresol
x x x 0 x x +
Cyclohexanol (hexaline, anol) 0 0 + 0 0 x +
Cyclohexanon 0 0 + 0 0 x +
Dichloorbenzeen x x + 0 x x +
Dichloorbutyleen x 0 - - x x -
Diethyleenglycol + + 0 + 0 0 +
Dimethylaniline x 0 0 x x x +
Dimethylether 0 0 + x + + +
Dimethylformamide 0 + + + x 0 +
Ethanol
+ 0 0 + + + +
Ether (diethylether)
x 0 + x + + +
Ethylacetaat (ethylacetaat)
0 0 + 0 x x 0
Ethyleen (etheen) x + 0 + + + x
Fenylbenzol (bifenyl, dibenzol)
x x - - x x +
Formaldehyde (methanal) 30 + + + + 0 0 +
Formamide, zuiver (methanamide) + 0 + + x x +
Fosforzuur, oplossing 10 0 + x + 0 + +
Furfural (Furfurol) x x 0 x x x +
Glycol (ethyleenglycol) + + 0 + 0 0 +
Hexaan
x 0 + 0 + + +
Hydraulische vloeistoffen x x + 0 x x +
Ijzerchloride, oplossing 10 0 + x + 0 + x
Ijzersulfaat (ijzervitriool) 10 + + 0 + 0 + +
Isopropylchloride
x 0 + 0 x x -
Isopropylether (diisopropylether) 0 0 x x + + +
Jodium + + x + x x 0(L)
Kaliumchloride, oplossing (sylvine) 10 0 + + + + + +
Kaliumhydroxide, oplossing
(caustische kalium)

0 + + + 0 + +
Kaliumhydroxide, oplossing (kaliloog, kaliumhydroxideoplossing)
0 + + + 0 + +
Kaliumsulfaat
+ + + + + + +
Katoenzaadolie
x x + + + + +
Koolmonoxide, droog
0 + + 0 x x +
Koperchloride, oplossing + + 0 + 0 + x
Koperzout, oplossing 10 - + x + 0 + -
Kwikchloride, oplossing + + x + + + 0(L)
Magnesiumzout, oplossing 10 + + + + 0 + 0(L)
Melk
+ + + + 0 + +
Melkzuur x + x + x x 0
Methylalcohol (methanol) 0 + 0 + + 0 +
Methylenchloride (dichloormethaan) x x x x x x +
Methylethylketon (butanon) x 0 + 0 x x +
Mierenzuur (methaanzuur) 10 0 + x + x x +
Minerale oliën x x + 0 + + +
Monobrombenzol (brombenzol) x x + 0 x x +
Mortel, cement, kalk + + + + 0 0 +
Mosterd - - + + + + 0(L)
Naftaline (steenolie)
x 0 + 0 0 0 +
Natriumcarbonaat, oplossing (soda) 10 + + + + x x +
Natriumchloride, oplossing (kookzout) 10 0 + + + 0 + 0(L)
Natriumfosfaat, oplossing 10 + + + + + + +
Natriumhydroxide (Caustische soda)
+ + + + x x +
Natriumhydroxide, oplossing
(natriumhydroxide)
10 + + + + x x +
Natriumsilicaat, oplossing 10 + + + + x 0 +
Natriumsulfaat, oplossing (caustische soda) 10 0 + + + 0 + +
Natriumsulfide, oplossing
10 0 + + + 0 0 +
Natriumthiosulfaat, oplossing (antichloor) 10 0 + + + 0 + 0(L)
Nikkelchloride, oplossing 10 + + 0 + 0 + 0(L)
Nikkelsulfaat, oplossing 10 0 + 0 + 0 + +
Oliezuren (vetzuren, oliezuur) x 0 + + 0 + +
Ontkalker, oplossing 10 - - + + 0 + +
Oxaalzuur, oplossing 10 0 + 0 + x x 0
Ozon, atmosferische concentratie
x 0 x 0 + + -
Palmitinezuur (hexadecaanzuur)
x 0 + 0 0 + +
Plantaardige olie x x + 0 + + +
Propaan x 0 + + + + +
Propylalcohol (propanol) + 0 + + 0 0 +
Ricinusolie + + + + + + +
Rookgas 0 - - - x x +
Skydrol
x x + + x x +
Stearinezuur, oplossing x + + 0 x + +
Strooizout (-oplossingen) + + + + 0 + 0(L)
Tanninezuur (looizuur) 10 + + + + 0 + +
Terpentijnolie x x + x x x +
Tetrachloorkoolstof x x + x x x +
Toluol (methylbenzol)
x x + x x x +
Trichloorethyleen x x 0 0 x x +
Urine + + + + 0 + 0(L)
Urinezuur, oplossing 10 + + + + 0 - 0(L)
Vaseline x 0 + 0 + + +
Vetzuren (oliezuren) x 0 + + 0 + +
Wasloog, 80 °C + + + 0 x 0 +
Water (zeewater) + + + + 0 0 0(L)
Water tot 80 °C 0 + + 0 x + +
Water, koud + + + + + + +
Wijnzuur, oplossing 10 + + 0 + 0 + +
Xylol
x x + x x x +
Zinkchloride, oplossing 10 + + 0 + x x x
Zoutzuur, oplossing 30 0 + x + x 0 x
Zwavelig zuur
0 + x + x x +
 
+   bestendig
0   voorwaardelijk bestendig
  inconsistent
L   pitcorrosie, materiaalspanning
-   geen indicatie