Draagvermogen

Belasting van het wiel

Dynamisch draagvermogen

Wanneer bij wielen over een draagvermogen wordt gesproken, gaat het daarbij bij Blickle steeds om de belasting van één wiel, dat de test conform DIN EN 12527–12533 (ISO 22878–22884) op een roterende schijftester doorstaat.

Om het vereiste draagvermogen van een wiel te bepalen, moeten het eigengewicht van het transportsysteem, het maximale laadvermogen en het aantal wielen bekend zijn. Bij gebruik van vier of meer wielen, kan het draagvermogen van de afzonderlijke wielen variëren. Het vereiste draagvermogen kan als volgt berekend worden:

Formule voor het berekenen van het laadvermogen

T = vereist draagvermogen afhankelijk van het wiel of zwenk- / bokwiel
E = eigengewicht van het transportsysteem
Z = maximale lastcapaciteit
n = aantal dragende wielen of zwenk- / bokwielen
S = veiligheidsfactor

Bij wielen met kogellager zijn snelheden van meer dan 4 km/u mogelijk bij een simultane reductie van het draagvermogen.

Aanbevolen veiligheidsfactoren voor verschillende toepassingen

De veiligheidsfactor S houdt rekening met afwijkingen van de standaard bedrijfsomstandigheden (vlakke ondergrond, loopsnelheid 4 km/u, gelijkmatige verdeling van de last, rechtuit rijden, omgevingstemperatuur +15 °C tot +28 °C). De veiligheidsfactor wordt beïnvloed door de snelheid en de verhouding van wiel-Ø tot obstakelhoogte. Er zijn vier categorieën (zie tabel).

Veiligheidsfactoren houden geen rekening met de slijtage van het loopvlak.

Bepaling van de veiligheidsfactor S

  Bevordering   Omgeving   Obstakelhoogte   Veiligheidsfactor
 Grafiek handmatig transport binnen   handmatig   binnenbereik   < 5% van de
wiel-Ø
  1,0–1,5
 Grafiek handmatig transport buiten   handmatig   buitenbereik   > 5% van de
wiel-Ø
  1,5–2,2
 Grafiek motorisch binnentransport   motorisch
aangedreven
  binnenbereik   < 5% van de
wiel-Ø
  1,4–2,0
 Grafiek motorisch buitentransport   motorisch
aangedreven
  buitenbereik   > 5% van de
wiel-Ø
  2,0–3,0


Statisch draagvermogen

Als een wiel hoofdzakelijk wordt blootgesteld aan statische belastingen, wordt de statische belastingcapaciteit bepaald aan de hand van ISO 22878 om de statische belastingcapaciteit te bepalen. Deze houdt onder meer rekening met het acceptatiecriterium, d.w.z. het afvlakken van het betreffende loopvlak na een bepaalde statischeduur. Informatie over de statische testbelastingen van onze producten is te vinden op het productgegevensblad van het product in kwestie. U kunt deze direct downloaden van de betreffende productdetailpagina of bij ons aanvragen.