Basisprincipes / definitie van termen

Definities en uitleg

Tekening wiel
Tekening zwenkwiel
Tekening bokwiel
Tekening oppersband

Wiel

Zwenkwiel

Bokwiel

Oppersband / banden

Aanduidingen:
1 = loopvlak / banden
2 = wielkern / velg
3 = naaf
4 = wiellagering

Maten:
D = wieldiameter
d = asgatdiameter
T1 = naaflengte
T2 = wielbreedte

Aanduidingen:
1-3 = zwenkbehuizing
1 = bevestigingsplaat
2 = draaikrans (zwenklager)
3 = zwenkgaffel
4 = wiel
5 = wielas

Maten:
H = bouwhoogte / totale hoogte
F = uitlading
A,B = plaatafmetingen
a,b = gatenafstanden
d = schroefgatdiameter

Aanduidingen:
1 = bokbehuizing
2 = wiek
3 = wielas

Maten:
H = bouwhoogte / totale hoogte
A,B = plaatafmetingen
a,b = gatenafstanden
d = schroefgatdiameter

Aanduidingen:
1 = loopvlak / banden
2 = stalen band

Maten:
D = buitendiameter
d = binnendiameter
T2 = breedte

Wielen bestaan uit loopvlak / banden, wielkern / velg en een wiellagering.

Afhankelijk van hun aard hebben wielen verschillende belastingcapaciteiten, rolweerstand en loopeigenschappen. De speciale eigenschappen van de individuele wielseries worden nader toegelicht in de overeenkomstige rubriek van de wielserie.

Zwenkwielen kunnen verticaal worden gezwenkt en maken machines, apparatuur etc. manoeuvreerbaar. In dit geval is een vork (zwenkgaffel) via een draaikrans (zwenklager) verbonden met het bevestigingselement.
Om de vork gemakkelijk te kunnen draaien, is het wiel meestal gemonteerd met een horizontale afstand tussen de assen van het zwenklager en de wielas (uitlading). De uitlading maakt een juiste interpretatie mogelijk van een kleine zwenking van het wiel zonder extra hulpmiddelen. Bovendien geeft dit het wiel stabiele loopeigenschappen bij het rechtuit rijden. Zwenkwielen kunnen met vergrendelsystemen worden uitgerust, waarmee activering

geblokkeerd worden.

 

Bokwielen zijn niet zwenkbaar en geven machines, apparaten, etc. de benodigde stabiliteit van richting.

Oppersbanden / banden zijn gemaakt van verschillende elastomeren en zijn uitgerust met een stalen band of een stalen inzetstuk.

Afhankelijk van hun aard hebben oppersbanden / banden verschillende draagvermogens, rolweerstanden en loopeigenschappen. De speciale eigenschappen van de afzonderlijke oppersbanden/banden worden nader toegelicht in het hoofdstuk ‘Oppersbanden/banden’.

De doorsnedetekeningen van de wielen op de productpagina's kunnen alleen maar een voorbeeld zijn van de uiteindelijke serie, daar binnen een serie constructieve verschillen om technische redenen niet kunnen worden vermeden.